Om ASK

ASK står för Alnarps studentkår och vi studiebevakar åt dig medan du pluggar vid SLU Alnarp. Vi är med och arbetar för att utbildningarna vid SLU ska bli så bra som möjligt och att studenternas åsikter ska göras hörda vid utformningen av utbildningarna. I fall där studenter uppfattar att deras rättigheter blivit kränkta finns vi där för att kunna driva fram en förändring till det bättre. Inom ASK pågår också ett studiesocialt arbete och det är viktigt för oss att alla studenter mår bra under studietiden. Genom kåren kan du få kontakt med studenthälsan vid universitetet och delta i fritidsaktiviteter som ASKs utskott arrangerar. Engagera dig i kåren och så ett frö med odlingsutskottet, sjung en sång i kören, gå en sjumila vandring med friluftsutskottet eller gör något helt annat i något av våra andra utskott.

Senaste nytt

Fler nyheter