Praktisera vid LRF:s Brysselkontor

6 månaders praktik vid LRF:s Brysselkontor Många näringspolitiska beslut som rör de gröna näringarna fattas på EU-nivå. LRF har haft kontor i Bryssel sedan 1989 och idag jobbar 3 personer på kontoret. Brysselkontorets främsta uppgift är att arbeta med de gröna näringarnas politiska förutsättningar på EU-nivå. Den uttalade målsättningen är att politik och regelverk utformas […]

Read more