Värdegrund

Här kan du ta del av ASKs värdegrund, som du godkänner i samband med att du blir medlem i kåren:

ASK värdegrund

Here you can find the Basic Values document of the student union, to which you agree when signing up as a member:

Alnarps Student Union Basic values

Top