Festschema/party schedule

Sittningar, pabbar och lounger på campus styrs av ASK:s Festkommitté, AFK. Lantmästarkåren (LMK) ordnar också evenemang som Asketer är välkomna på, och ibland drar de två kårerna ihop festligheter tillsammans! Festschema HT2017:

Top