Festschema / Party schedule

Sittningar, pabbar och lounger på campus styrs av ASK:s Festkommitté, AFK. Lantmästarkåren (LMK) ordnar också evenemang som Asketer är välkomna på, och ibland drar de två kårerna ihop festligheter tillsammans! Festschema HT2018:

Top
Alnarps Studentkår
Right Menu Icon