Kontakt

STYRELSEN/Union Board

Ordförande/Chair
Thea Folke
ordf_ask@stud.slu.se

Vice Ordförande/Vice Chair
Hanna ‘Hannalanchier’ Holmberg
vice_ask@stud.slu.se

Kassör/Treasurer
Emma Ingvarsson
kass_ask@stud.slu.se

Sekreterare/Secretary
Linnea Sörman
sek_ask@stud.slu.se

SLUSS-representant/SLUSS-representative
Linnéa Andersson
sluss_ask@stud.slu.se

Studiesocialt ansvarig/Responsible for study social questions
Vakant
stud_ask@stud.slu.se
Vi hänvisar till ordförande Thea Folke

Registeransvarig/Responsible for registration
Ingrid Björkman
reg_ask@stud.slu.se

Informationsansvarig/Responsible for information
Amanda Ivic
info_ask@stud.slu.se

PROGRAMRÅDEN/Programme Councils

HORT-rådet ordförande
Hanna Silwer
ordf_hort@stud.slu.se

LARK-rådet ordförande
Evelina Bengtsson
ordf_lark@stud.slu.se

LING-rådet ordförande
Linnéa Andersson
ordf_ling@stud.slu.se

TRING-rådet ordförande
Sarah Heithausen
ordf_tring@stud.slu.se

Doktorandrådet ordförande/PhD council chair
Sophie Brouwer
phdcouncil-ltv@slu.se

 

UTSKOTTEN/Committees

Alnarps Bandet
Martin Larsson
bo_ask@stud.slu.se

Alnarps Studentkårs Festkommitté
Josefine Bengtsson
km_ask@stud.slu.se

Alnarpsspexet
Millicent ”Skogsmysed” Skogsmyr

Dendrologiska Utskottet
-vakant-
du_ask@stud.slu.se

Filmklubben
-vakant-
film_ask@stud.slu.se

Friluftsutskottet
Ulrika Ebelin
fu_ask@stud.slu.se

Idrottsföreningen
-vakant-
idrott_ask@stud.slu.se

International Committée
Victoria Sandberg
ik_ask@stud.slu.se

Krokiutskottet
Agnes Pettersson
ku_ask@stud.slu.se

Miljöutskottet
-vakant-
mu_ask@stud.slu.se

Odlingsutskottet
Tor Lindh
ou_ask@stud.slu.se

P6
-vakant-

Tisdagsfiket
Julia Askaner
fika_ask@stud.slu.se

Traditionsutskottet
-vakant-
tradu_ask@stud.slu.se

 

BEFATTNINGAR

Ceremonimästare/-inna
Sofia Hellbom

Fanbärare
Lovisa Sjöstedt
lasj0003@stud.slu.se

Emma Ingvarsson

Kårfotograf
Thea Folke
thke0001@stud.slu.se

Kårmarskalk
Joakim Frid
karm_ask@stud.slu.se

Sånganförare
Emma Ingvarsson

Småttinggeneral
Elias Gabrielsson
smgen_ask@stud.slu.se

Top