Ändra din adress

Har du flyttat? För att bland annat ditt mecenatkort ska komma till rätt adress behöver den vara aktuell. Kontakta vår registeransvarig, så ordnar vi detta åt dig; reg_ask@stud.slu.se

Top