Bli medlem / Become a member

På den här sidan kan du gå med i kåren via internet.


Fördelarna med att vara medlem är många, bland annat rabatter, möjligheter att delta i kåraktiviteter/fester, och mycket mer (läs mer under förmåner). Dessutom stödjer du den studiebevakande verksamheten som säkerställer att kvalitén på utbildningarna uppfyller studenternas krav och som i högsta grad påverkar alla studenter på Alnarp.

För frågor angående medlemsskap, kontakta vår registeransvarige; reg_ask@stud.slu.se

Helårsmedlemskap (går endast att köpa på hösten)
Full time student, whole-year membershipHT -17/VT -18
Heltidsstuderande, termin
Full time student,
one semester

VT -18

Deltidsstuderande,
part time student
Doktorand
PhD student
Gästmedlemskap, termin
Guest membership, whole semester
Gästmedlemskap, dagspass
Guest membership, one event only
390 kr 200 kr 100 kr 100 kr 75 kr 50 kr/gång

Här blir du medlem / Here you become a member

Klicka här för att bli medlem/Click here to become a member!

 

Top