Studenthälsan och studentprästerna

Studenthälsan och Studentprästerna är organisationer i Lund som Alnarp samarbetar med. De jobbar för att främja studenternas välmående under studietiden. De erbjuder samtal och stöd till dig när du behöver det och finns att luta sig mot i alla hälsofrågor -psykiska och själsliga såväl som fysiska och sociala.

Hos Studenthälsan kan du få stöd och hjälp med bekymmer som kan påverka dina studier. De hjälper dig med allt från alkoholproblem, sexuell hälsa och nedstämdhet till problem med studiemedel, tentaångest och stress.
Studenthälsans mottagning finns i Lund, men kurator Åsa Probert finns på plats för enskilda samtal i Alnarp (i samtalsrum ”Rosa”, biblioteket) varannan onsdag, jämna veckor. Ring Åsa Probert; 046 – 222 43 85, för att boka tid!

Även studentprästerna finns som stöd, de lyssnar på dig och har tystnadsplikt (för ALLA studenter oavsett religon/icke-religon). Kontaktuppgifter till Studentprästerna i Lund hittar du på http://lundsdomkyrka.se/larande-motesplatser/studentprasterna/.

Länk till studenthälsans hemsida:
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan

Länk till SLUs information om studenthälsa:
http://www.slu.se/sv/utbildning/stod-kontakt/studenthalsa/

 

Top