Studievägledning

Studie- och karriärvägledarna kan vara ditt bollplank och samtalspartner i funderingar kring studier och karriärval.

Studie- och karriärvägledarna finns för att stödja och vägleda dig som funderar på att börja studera och för dig som redan är student. Alla studie- och karriärvägledare har tystnadsplikt och grundsynen är att alltid ta hänsyn till studentens livssituation och agera utifrån ett helhetsperspektiv.

Här är exempel på några av de frågor som du kan få hjälp med:

– Är jag behörig, eller hur blir jag behörig?
– Jag vill börja plugga, men vet inte till vad?
– Hur går ansökan till?
– Hur når jag dit jag vill?
– Hur kan jag bygga på min utbildning?
– Vad kan jag jobba med efter utbildningen?
– Kan jag få hjälp med att skriva mitt CV?
– Hur förbereder jag mig för att söka jobb?

Vi har två studievägledare på SLU Alnarp;

Lotten Ahlqvist
Telefon: 040-415067
E-post: lotten.ahlqvist@slu.se

Lena Swärd:
Telefon: 040-415012
E-post: lena.sward@slu.se

Generell studie- och karriärvägledning hittar ni på https://student.slu.se/sv/studieservice/studievagledning/

Top