Med ett eget event menas ett kårarrangemang som anordnas av dig som är medlem i kåren och som inte är kopplat till ett utskott. Kanske vill du ta hit en föreläsare, anordna en fest, workshops, endast fantasin sätter gränser!

Kravet för att det ska vara ett kårarrangemang är att det ska vara öppet endast för SLUSS-medlemmar (ASK och LMK m.fl.). De som inte är medlemmar är alltid välkomna att bli det, att köpa dagspass, eller köpa gästmedlemskap om de inte studerar på Alnarp, så alla som vill kan delta på något sätt. Om detta krav är uppfyllt får du t.ex. boka lokaler på skolan gratis (detta kostar annars ofta flera tusen kronor!) och vi hjälper dig att marknadsföra ditt evenemang genom ASK-lövet och delningar på Facebook. Kontakta styrelsen info_ask@stud.slu.se i god tid innan ditt evenemang för att bekräfta att du får boka lokaler och så att vi kan hjälpa dig sprida information om ditt evenemang!

Äska pengar

Du kan även ansöka om pengar från kåren för att genomföra ditt evenemang, du gör en så kallad enskild äskning. Vi vill att det ska vara enkelt för dig som kårmedlem att vara med och anordna roliga aktiviteter, men innan vi kan bevilja din äskning behöver ett par kriterier uppfyllas:

  1. Du som äskar måste vara heltidsstuderande kårmedlem, alternativt doktorandmedlem.
  2. Du kan äska för max 1000 kr åt gången, för högre summor kontakta styrelsens kassör.
  3. Din äskning skickas till styrelsens kassör senast 4 veckor innan planerat evenemang. Tänk på att inte boka gäster/göra inköp innan din äskning godkänts då något kanske måste kompletteras eller du får avslag (om du gjort bokningar/inköp innan godkänd äskning kan det hända att du får stå för den kostnaden själv!). Det kan dröja 2-3 veckor innan du får besked då äskningen måste hinna handläggas på ett av styrelsens möten, men ju tidigare innan evenemanget du skickar din äskning, desto tidigare får du besked. Tänk även på att styrelsen har ledigt under sommaren och att evenemang som följer inom första månaden på terminsstart måste handläggas innan sommaruppehållet!
  4. Din äskning ska innehålla en beskrivning av evenemanget och en budget för vad pengarna ska gå till.
  5. Evenemanget som det söks pengar för är endast öppet för medlemmar i SLUSS! Du som är ansvarig för evenemanget är skyldig att kontrollera medlemskort. Den som vill besöka evenemanget och inte är medlem är välkommen att bli det i god tid innan, studenter på Alnarp kan köpa sitt medlemskap på hemsidan och personer som inte studerar på Alnarp kan köpa gästmedlemskap på Expen (personligen eller genom en vän).