Din första tid på SLU i Alnarp

Helgen innan skolstart kommer Småttinggeneralerna tillsammans med era faddrar att anordna rundvandringar på campus och de kommer även finnas på plats för att vägleda er under första veckan. Första skoldagen anordnas gemensam cykling till uppropet från bland annat Malmö och Lund. Under veckan kommer det erbjudas roliga aktiviteter och möjlighet till att hänga i parken, dessutom kommer ni erbjudas plugg- hjälp inför er första växttenta.

Covid- 19 info: På grund av fortsatta restriktioner kommer välkomstaktiviteterna se lite annorlunda ut även i år. Småttingkommittén planerar att anordna aktiviteter på campus tisdag-fredag under fösta veckan, se schema under fliken Småttingschema. De kommer ske utomhus i parken och rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten kommer självklart följas. Detta bland annat genom att anordna aktiviteter i mindre grupper och inte ha lika mycket matservering som tidigare år. Under hela veckan kommer det finnas digitala alternativ i form av Zoom-rum där man kan vara med på aktiviteter hemifrån.

Se dock inte detta som ett nederlag! Vi är alla lika spända på er nya studenter och hoppas att ni ska ha en rolig inspark och lära känna varandra, skolan och oss!  Välkommen till Alnarp!

Som ny student på Alnarp välkomnas du med Småttingveckan – Alnarps Studentkårs (ASK) välkomstvecka.

Småttingveckan blir ditt första möte med universitet och de som ska komma att bli dina nya klasskamrater. Tillsammans får ni möjlighet att göra olika roliga aktiviteter på vårt vackra campus Alnarpsparken och i kårhuset. Detta är ett ypperligt tillfälla att lära känna, inte bara de i din klass, utan också personer från andra program och från andra årskurser.

Självklart är alla aktiviteter frivilliga och vi har en nolltolerans mot moment som kan uppfattas som förnedrande/kränkande. Alla är välkomna och tillsammans skapar vi en rolig första vecka!

Småttingveckan planeras och anordnas av Småttingkommittén som är ett utskott och därför en del av din kår, Alnarpskåren. Kommittén består av Småttinggeneralerna och faddrar från olika program och årskurser.

Under veckan kommer du även möta andra kåraktiva från olika utskott och från kårens styrelse. Vi finns närvarande för att ge er ett varmt välkomnande och för att besvara alla era frågor. Alnarps studentkårs styrelse kommer finnas på plats för att sälja medlemskap i kåren.

Medlemskapet innebär förmåner både under Småttingveckan och under resten av din tid som student. Som medlem kräver vi inget från dig, förutom medlemsavgiften, men vi välkomnar alltid nya studenter som vill vara med och engagera sig. Genom kårmedlemskapet får du ta del av våra utskott och alla roliga aktiviteter som anordnas under året.

Genom ditt medlemskap försäkrar du att det finns studentrepresentanter på plats från Alnarps studentkår vid SLU:s beslutande insatser. Det innebär också att du själv kan söka en post inom kåren och rösta på våra storkårmöten.

Har du frågor om småttingveckan kontakta Småttinggeneralerna på smgen_ask@stud.slu.se