Studiebevakning

Alnarps studentkårs främsta uppgift är att studiebevaka för alla studenter på SLU Alnarp (förutom lantmästarna).

Vad är studiebevakning?

Att studiebevaka innebär säkerställandet av utbildningens kvalité och att regelsamlingen efterföljs. Det kan röra sig om allt ifrån otillåtna schemaändringar av obligatoriska moment till successiv försämring av kurser.

Studiebevakningen görs till största del av programråden som studiebevakar för sitt enskilda program. Programråden diskuterar studenternas åsikter på det Studiebevakande utskottets (StudU) möten dit representanter från alla programråd kallas för att diskutera studenternas gemensamma problem och åsikter. Representanter från StudU tar vidare studenternas åsikter till programnämnden där bland annat grundutbildingsansvariga och programstudierektorer sitter.

Programråden finns till för att hjälpa dig med allt ifrån att besvara frågor kring din utbildning. Det kan vara allt ifrån försenade tentaresultat till tveksamma examinationsmoment.

Tveka inte att höra av dig till ditt programråd med frågor kring din utbildning!

Men Mikael Thorberg, f.d. vice ordförande i ASK med ansvar för studiebevakningen och snart två års studiebevakande på nacken, varför ska jag som student lägga tid på att studiebevaka?

– Haha, ja du, förutom det uppenbara, dvs att du arbetar för att göra utbildningen så bra som möjligt och därmed höjer statusen på din examen så finns det många russin i studiebevakningskakan. Bland annat får du möjlighet att åka med utbildningsråd som är betydligt roligare än vad det låter. Utbildningsråd är när SLUSS (SLUs samlade studentkårer) träffas på ett av SLUs campus (oftast Ultuna) och diskuterar gemensama utbildningsfrågor, kårverksamhet i stort och studentlivet i allmänhet. Det brukar alltid vara otroligt kul, man träffar alltid massor med trevliga människor från andra studentkårer och man lär sig verkligen hur en stor organisation fungerar, hur frågor hanteras och beslut fattas. Att få höra hur andra kårer och organisationer inom SLU hanterar olika situationer är väldigt utvecklande och jag skulle nog påstå att det är genom kårarbetet som jag har lärt mig att tänka. Dessutom brukar utbildningsdagarna efterföljas av trevliga middag och det kan ha hänt, någongång, att det blivit någon form av tillställning efter middagen. Fantistiskt trevligt!

Får man någon ersättning för besväret?

– Självklart! Du får mötesfika.

– (Anneli Bartholdsson, 7e ledamot som sitter i rummer när intervjun äger rum) Men man får erfarenheter för livet, massa kompisar och en bättre utbildning!

Men vad gör man när man studiebevakar?

– Det beror lite på vilken roll du har men i målet är alltid att höja kvalitén på utbildningen. Hur detta görs rent praktiskt kan vara allt från att man är kursrepresentant och framför sina kursares eventuella åsikter i programrådet till att man går på ett par möten i månaden, diskuterar utbildningsfrågor för att sedan lyfta dessa inom Universitet. Ett exempel på saker man arbetat med är lika villkor oberoende program vid kandidatarbetet.

– På programrådsmötena är alla välkomna så gå gärna på dom och skaffa dig en uppfattning om vad som händer och det är även där du kan framföra dina egna åsikter. Det brukar både vara trevligt, intressant och ibland så bjuds det till och med på fika. I alla fall kaffe och té.

Gör man någon skillnad då?

– Ja, absolut. Hela systemet är uppbyggt på sådant vis att studenterna ska ha möjlighet att påverka beslut och det leder oss in på en annan viktigt del i studiebevakningen. Alla beslut som fattas inom universitet måste beredas och beslutas i forum där studenter är representerade. Det finns bara ett klientel som kan ge studenternas syn på en fråga och det är just, studenter. Det är just därför det är så viktigt att vi representerar för att ingen annan KAN säga ”det blir bäst för studenterna om vi…” utan det är bara vi som kan göra det.

vice_ask@stud.slu.se