Kårhuset är hela kårens samlingslokal. Här finns kårexpeditionen Expen, konferensrum, pabblokalen som under dagtid även fungerar som lunchrum för hungriga studenter.

År 2013 renoverades köket och 2018 målades delar av pabblokalen om. Kårhuset ägs gemensamt av ASK och LMK och förvaltas av Kårsamverkansnämnden, KSN.

Expen bemannas lunchtid av ASKs styrelse. Hit kan du komma för att köpa medlemskap, få svar på frågor, köpa kårnålar, sångböcker m.m. eller bara säga hej!

Kårmedlemmar kan hyra lokalen gratis. Mer info om det finns under ”medlemsförmåner”.

Expens öppettider

Mån – Tors 12.15-12.45
Fredag stängt