Att vara medlem i sitt universitets studentkår finns det många anledningar till och torde vara en självklarhet för varje student. Det innefattar både rättigheter, skyldigheter och förmåner. Alnarps Studentkårs viktigaste uppgift är att föra fram studenternas åsikter och genom det arbetet kan du göra din röst hörd för att utbildningarnas innehåll och kvalitet kontinuerligt ska förbättras. Mer om studiebevakningen kan du läsa här.  ASK handlar även om att skapa en fin studietid för alla studenter. Tillsammans ordnar vi aktiviteter och festligheter som kommer att vara de utmärkande minnena från våra år vid SLU Alnarp. Längre ned på sidan finns fler, mer konkreta förmåner som du som medlem kan ta del av.  Men först några förtydligande,

+ Genom att vara medlem är du en del av den helhet som bildar ASK. Tillsammans är vi starka och har lättare att driva igenom förbättringar på vårt universitet och din utbildning genom studiebevakningen.

+ Genom att betala din medlemsavgift skapar du förutsättningar för en kår med stark ekonomi som på så vis kan ge mer tillbaka till dig och dina medstuderande genom alla utskott.

+ Genom att engagera dig i kårens utskott bidrar du till en social och positiv studietid.

Endast medlemmar är valbara och får rösta på storkårmöten. Att ha varit aktiv i din studentkår under studietiden kan vara ett positivt tillägg i ditt CV. Varför inte anta utmaningen och söka någon av de tyngre posterna i styrelsen?

Det specialdesignade medlemskortet från Mecenat med ASK-loggan är beviset på ditt kårmedlemskap och ger tillgång till studentrabatter i hela Sverige. 

Som medlem kan du söka/nomineras till Cornellstipendiet, då du har möjlighet att spendera ett studieår på Cornell University i USA. 

Som medlem kan du boka kårens lokaler utan kostnad samt hyra ljudanläggningen för en mindre summa. 

Huset som 1975 donerades till kåren av Aron och Paola Westerlund, ligger 400 m från Centercourt i Båstad. Det finns tre sovrum och ytterligare sovmöjligheter. Som medlem kan du hyra huset året och. Läs mer om Arons hus här. 

Som medlem har du möjlighet att gå på kårens alla aktiviteter efter skoltid. Om du endast vill deltaga någon enstaka gång så kan du skaffa dig ett gästleg. Det kan till exempel handla om kroki, idrottsföreningens träning, en av pabbarna osv. Gästleg ordnar du i expen i kårhuset.

Som medlem har du möjlighet att gå på alla sittningar och eftersläpp som Alnarps festkommitté ordnar under året. Kårmedlemsskapet gäller även på Lantmästarkårens evenemang. Du får som medlem möjlighet att gå på alla SLUSS-kårers (SLU:s Samlade Studentkårers) pubar i Alnarp (pabbar), Skinnskatteberg, Ultuna och Umeå. 

Som medlem går du gratis på föreläsningar och kurser arrangerade av kåren, så som Dendrologiska utskottets aktiviteter. 

Alnarps studentkår ordnar små som stora event som antagligen kommer att vara med bland dina starkare minnen från studietiden.  ”Småttingveckan” är vårt ord på Alnarp för insparksveckan! Alltså när du som nybliven student välkomnas till universitetet och invigs i allt det roliga som det ju innebär. Utöver det finns vår återupplivade Magnoliafest, festkommitténs pabbar och utskottens alla roliga aktiviteter!

Du kan läsa mer om alla utskott under fliken ’Studiesocialt’ och sen under ’Utskott och befattningar’