STYRELSEN

 

Ordförande

Gustaf Kihlstedt

ordf_ask@stud.slu.se

 

Mer om posten:

Som ordförande i Alnarps studentkår har man det yttersta ansvaret för kåren. Det är ofta till dig som folk hör av sig både om externa och interna ärenden, vilket gör att man får väldigt varierande arbetsuppgifter, lite spindeln i nätet. Främsta arbetet är att se till att allt arbete inom kåren följer våra stadgar. Vidare håller du i styrelsemöten och storkårmöten. Sedan deltar du även på externa möten med bland annat KSN och fakultetsnämnden. Till sist blir man även inbjuden på många roliga externa event där man samverkar med andra kårer och andra inom SLU.

 

Vice Ordförande

Linn Svensson

vice_ask@stud.slu.se

 

Mer om posten:

Som vice ordförande i kåren är ditt främsta ansvar att stå för studiebevkningen på campus. 

Detta innebär att ha god kontakt med studieråden samt vara observant för negativa och positiva åsikter som studenter kan tänkas uttryckta om sin utbildning eller studiemiljö. Du har möjligheten att vara studenternas samlade röst och lyfta dessa åsikter till SLU. Utöver detta går du på  programnämndsmöten, här förs intressanta diskussioner kring SLU utbildningar och du har stor möjlighet att påverka besluten. Du ska även vara ordförandes högra hand och vara beredd på att avlasta hen med diverse uppgifter!

 

Kassör

Hjalmar Johansson

kass_ask@stud.slu.se

 

Mer om posten:

Posten som kassör innebär att du har koll och hand ekonomin för Alnarps studentkår och dess diverse utskott. Detta görs bland annat genom bokföring, betalning av fakturor samt ansvar för budget både för styrelsen och alla kårens utskott. Dessutom håller kassören kontinuerlig kontakt med vår bank, redovisningsfirma och tar ansvar för att alla budgetar hålls. Posten som kassör är mycket givande då den ger en möjlighet att sammarbeta och vara delaktig i vad alla utskott planerar och arbetar med.

 

Sekreterare

Daphne Karlsson

sek_ask@stud.slu.se

 

Mer om posten:

Rollen som sekreterare passar dig som tycker om ordning och reda och att strukturera upp saker och ting. Uppdraget innebär att skriva dagordningar och protokoll till styrelsemöten och storkårmöten, boka lokaler till evenemang och kåraktiviteter och svara på frågor från medlemmar. Du har också ansvar för kontakten med inspektorn och fungerar generellt lite som spindeln i nätet eftersom du har övergripande koll på mycket och annars kan skicka vidare frågor till rätt person. Att hämta post och förmedla den till rätt mottagare är en annan viktig uppgift.

 

SLUSS-representant

Carolina Sandberg

sluss_ask@stud.slu.se

 

Mer om posten:

SLUSS står för SLU’s Samlade Studentkårer och är samarbetsorganet för SLU’s studentkårer. Sluss samlar studenternas åsikter och framför dem på en universitetsövergripande nivå. SLUSS arbetar även för att främja samarbetet mellan kårerna.

Som SLUSS-representant för du studenters talan vid campus Alnarp. Detta innebär att du går på möten med fakulteterna Alnarps Studentkår studiebevakar, åker på möten med övriga SLUSS-representanter från andra kårer kopplade till SLUSS.

Vice SLUSS-representant

Katharina Åkesson

vicesluss_ask@stud.slu.se

 

 

Studiesocialt ansvarig 

Jill Streimert

stud_ask@stud.slu.se

 

Mer om posten:

Som studiesocialt ansvarig och skyddsombud är du ansvarig för de frågor som rör studenthälsa, studiemiljö och utskottsaktiviteter. Om studenter har några frågor om kårens utskott eller har en idé om något som de vill starta upp så kan ni prata med studiesocialt ansvarig! Du är också studenternas skyddsombud och finns där för att hjälpa och stötta studenter när något händer. Det är också den studiesocialt ansvariges uppgift att varje år uppdatera värdegrunden och att informera om den för att se till att den efterföljs samt att vara med på olika möten med SLU för att föra studenters talan. Du kommer ha god kontakt med studenthälsan, studentpräster och studievägledare, studiesocialt ansvarig kan hjälpa dig med att kontakta dessa om du har behov av att prata med någon som har tystnadsplikt. 

Mer info om skyddsombud:

https://student.slu.se/en/rules-rights/the-student-influence/student-health-and-safety-representatives/

 

Registeransvarig 

Filip Åkerblom

reg_ask@stud.slu.se

 

Mer om posten:

Som registeransvarig har du ansvar för medlemshanteringen i kåren. Du kommer se till att studenterna i Alnarps studentkår får sina Mecenatkort och får tillgång till sina studentrabatter.

Har du frågor kring medlemskap i ASK? Eller behöver ni köpa gästleg till vänner som ska med på sittning eller pabb? Kontakta registeransvarig!

 

Informationsansvarig

Jenny Hulthén

info_ask@stud.slu.se

 

Mer om posten:

Den informationsansvarige har ansvar för all informationsutdelning som studenter i Alnarps studentkår behöver ta del av. Detta innebär att du tar hand om mail, instagram och facebook för att dela information om händelser i kåren, information från andra parter om exempelvis stipendium, eller andra event som sker i anslutning till studenterna på SLU i Alnarp. Du är ansvarig för att ha en diskussion med alla utskott och skapa ASK-Löv för alla rapporterade händelser som sker i utskotten under terminerna.

 

Utskott 

International committee

Freya Saidin, ordf_alnarpintercom@stud.slu.se

 

Småttingkommittén

smgen_ask@stud.slu.se

Generaler: Maja Skog, Ellinor Dromberg, Jenny Hulthén

 

AFK, Alnarps festkommitté

afk_ask@stud.slu.se

Klubbmästarinna: Ingrid Olsson

 

tradU, traditionsutskottet

Ordförande: Anton Wallenstad, anwd0004@stud.slu.se 

Kårmarskalk: (vakant)

Ceremonimästare/inna: Vilma Gustafsson, vign0004@stud.slu.se

Sånganförande: Isak Källström, Ikka0001@stud.slu.se

Fanbärare: Ellinor Dromberg, erdg0001@stud.slu.se

 

Uniformsutskottet

Uniform_ask@stud.slu.se

Emelie Fröberg, Ellinor Dromberg, Isak Källström

 

Idrottsföreningen ASK representant/er 

Linn Svensson, lnon0007@stud.slu.se

Karin Stureson, knon0010@stud.slu.se

 

Odlingsutskottet

Ordförande: Isak Källström, Ikka0001@stud.slu.se

Odlingsansvarig: Maja Skog, maog0006@stud.slu.se

 

Kårfiket

Ordförande: Ellinor Dromberg, erdg0001@stud.slu.se

Kassör: Henry Nicholson, hyni0002@stud.slu.se

 

Miljöutskottet

Ordförande: Henry Nicholson, hyni0002@stud.slu.se

 

Friluftsutskottet

Johan Annerdal, jnal0005@stud.slu.se

 

Hantverksutskottet

Ordförande: Hjalmar Johansson, jalo0004@stud.slu.se

Kassör: Nathalie Ligner, nalr0001@stud.slu.se

 

Krokiutskottet

Moa Göransson: mogo0003@stud.slu.se

 

Alnarpsbandet

Marcus Holmström: msom0008@stud.slu.se

 

Filmklubben

Luuk Breeker: lkeb0001@stud.slu.se

 

Alnarpsspexet

Sara Hvit: sahv0001@stud.slu.se

 

Alnarpskören
Gustaf Kihlstedt:gfhi0001@stud.slu.se

 

Programråd 

Larkrådet

Ordförande: ordf_lark@stud.slu.se (Olivia Norderfors)

 

Kassör: kass_lark@stud.slu.se (Elsa Fält)

 

Programrepresentant: prog_lark@stud.slu.se (Ellinor Östlund)

 

Kommunikatör: komm_lark@stud.slu.se (Jenny Hulthén)

 

Sekreterare: sekr_lark@stud.slu.se (Emilia Pramler)

 

Representant för lark-dagen: larkdagen@stud.slu.se (Ellinor Dromberg)

 

Lingrådet

Ordförande: ordf_ling@stud.slu.se (Mathilda Hiller)

 

Kassör: kass_ling@stud.slu.se (Agnes Cederholm)

 

Programrepresentant: prog_ling@stud.slu.se (Agnes Cederholm)

 

Kommunikatör: info_ling@stud.slu.se (vakant)

 

Representant för ling-dagen: Lina Sandstedt, lingdagen@gmail.com

 

Tringrådet

Ordförande: ordf_tring@stud.slu.se (Cheng (Shannon) Chao)

 

Kassör: kass_ask@stud.slu.se (vakant)

 

Programrepresentant odling: prog_tringodling@stud.slu.se (vakant)

 

Programrepresentant design: prog_tringdesign@stud.slu.se (Nathalie Ligner)

 

Representant för Branschdag Trädgård: Ingrid Olsson

 

Hortonområdet

Ordförande: ordf_hort@stud.slu.se (Felicia Edman)

 

Kassör: kass_hort@stud.slu.se (vakant)

 

Programrepresentant: prog_hort@stud.slu.se (vakant) 

 

Flaprådet

Ordförande: Freya Sandin, ordf_flap@stud.slu.se

 

Kassör: (vakant)

 

Programrepresentant: Ella Brink, elnk0002@stud.slu.se

 

Befattningar

Studentrepresentant lärarförslagsnämnden

Jill Streimert

 

Studentrepresentant LRF Alnarp

Marie-Claie Feller, mefe0002@stud.slu.se

 

Valberedare

(Vakant)

 

Kårfotografer

foto_ask@stud.slu.se

Linn Wöhl, Gabriel Granback, Salome Castro Rojas

 

KSN (Kårsamverkansnämnden)

Ordförande (LMK): ksn_ordf@stud.slu.se

Vice ordförande (ASK): Edvina Axelsson

ASK-representant: Jonathan Onegård

ASK-representant: Ella Sennblad