SLUSS (SLU:s samlade studentkårer) är samarbetsorganet för SLU:s sju studentkårer. SLUSS uppgift är framför allt att samla studenternas åsikter och framföra dem på den universitetsövergripande nivån. SLUSS jobbar även för att främja samarbetet mellan kårerna.

Genom SLUSS sitter studenter med rösträtt med i viktiga organ som SLU:s styrelse, rektors ledningsråd, utbildningsnämnden och det studiesociala rådet. SLUSS jobbar även för att främja samarbetet mellan kårerna. Med sju kårer på samma universitet behövs ett organ där man kan träffas och diskutera samarbeten, allt från att utbyta erfarenheter med varandra till att i möjligaste mån se till att de stora sociala aktiviteterna inte krockar med varandra.

Det mesta arbetet i SLUSS utförs av två heltidsarvoderade studenter som tagit studieuppehåll ett år. För att de ska veta hur kårerna vill att de ska arbeta har SLUSS en styrelse bestående av en representant från varje kårstyrelse. Utöver de två personer som jobbar med studiebevakning i SLUSS finns över 200 studenter som genom sin kår studiebevakar på program- och fakultetsnivå vid sidan av studierna.

Genom ditt medlemskap i kåren blir du även medlem i SLUSS. Detta innebär bl.a. att du kan delta i sittningar och aktiviteter vid alla SLUs campus!

Läs mer om SLUSS organisation här på SLUs hemsida.