Vänd dig till oss på kåren om du vill veta om dina rättigheter i en specifik situation eller om du anser att dina rättigheter blivit kränkta. Läs gärna Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå, Tentamenregler vid SLU samt Studentinflytandepolicy. Om du upplever att något av det som står i dokumenten eller på denna sida inte efterföljs, kontakta då oss på vice_ask@stud.slu.se

Några guldkorn från dokumenten:

  • Studenten ska aldrig behöva vänta längre än 15 arbetsdagar på tentaresultatet.
  • Studenten som vill få examinators beslut omprövat kan, efter att ha läst igenom bedömningen, begära en kopia av tentamen istället för att ta med sig originalet. Studenten undviker på detta sätt misstankar om att ändringar eller tillägg gjorts i tentamen efter det att den hämtats ut.
  • Studenten ska senast åtta veckor före kursstart fått tillgång till information om gemensam kurslitteratur för kursen.
  • Studenten ska senast fyra veckor före kursstart fått tillgång till översiktligt schema för kursen. Det översiktliga ska ange tidsramarna för schemalagda aktiviteter och där ”obligatoriska moment, fältövningar, studieresor och liknande ska framgå”

Förutom detta driver kåren ständigt frågor som förbättrar studenternas villkor på Alnarp, några saker kåren drivit igenom är:

  • Ej schemalagda onsdagseftermiddagar. Denna tid är avsedd för självstudier, kåraktiviteter m.m, och lärarna måste söka dispens hos kårens styrelse för att schemalägga denna tid och kunna boka salar.
  • Förbättrade kursutvärderingar efter varje kurs, för att öka kvaliteten på utbildningarna och ge studenterna möjlighet att föra fram sina åsikter om kurserna anonymt.
  • Studentrabatt på lunchen i Syltan