Kårsamverkansnämnden, KSN, är ett samarbetsorgan mellan Alnarps Studentkår och Lantmästarkåren. KSNs styrelse består av ledamöter från både ASK och LMK och ordförande kommer vartannat år från ASK, vartannat år från LMK. KSNs främsta uppgift är att se till kårhuset.

Vid frågor om kårhuset eller KSN kontakta KSNs ordförande: ksn_ordf@stud.slu.se