Alnarps Studentkår har fyra Storkårmöten varje år. Oktoberkårmötet, Decemberkårmötet, Marskårmötet och Majkårmötet. På storkårmötet sker samtliga inval till poster i Styrelsen, Festkommittén och alla råd och utskott, så håll utkik efter information inför mötet om du är intresserad av att ta en post! Vill du veta mer kontakta: info_ask@stud.slu.se