Om du vill fråga någonting om en specifik utbildning är det ditt programråd som du lämpligast bör kontakta. Programråden arbetar aktivt med att studiebevaka just det program som gett dem namnet. Om du är intresserad av att vara med i ditt programråd så tveka inte att skicka iväg ett mail till programrådsordförande eller dyk upp på nästa utannonserade möte!

LING-rådet studiebevakar för Landskapsingenjörerna

Ordförande: ordf_ling@stud.slu.se
Kassör: kass_ling@stud.slu.se
Programrepresentant: prog_ling@stud.slu.se
Representant för Landskapsingenjörsdagen: lingdagen@gmail.com

TRING-rådet studiebevakar för Trädgårdsingenjörerna, både odling och design

Ordförande: ordf_tring@stud.slu.se
Kassör: kass_ask@stud.slu.se
Programrepresentant odling: prog_tringodling@stud.slu.se
Programrepresentant design: prog_tringdesign@stud.slu.se
Representant för Branschdag Trädgård:

HORT-rådet studiebevakar för Hortonomerna

Ordförande: ordf_hort@stud.slu.se
Kassör: kass_hort@stud.slu.se
Programrepresentant: prog_hort@stud.slu.se

LARK-rådet studiebevakar för Landskapsarkitekterna

Ordförande: ordf_lark@stud.slu.se
Kassör: kass_lark@stud.slu.se
Programrepresentant: prog_lark@stud.slu.se
Kommunikatör:
Representant för Landskapsarkitekturdagen:

FLAP-rådet studiebevakar för Forest and landscape

Ordförande: ordf_flap@stud.slu.se