ask_logo_100@2xlmk

Festpolicy

Kårsamverkansnämnden
Alnarps Studentkår och Lantmästarkåren
Reviderad 2014-11-13

_____________________________

Under storfester och pabbar anordnade av Alnarps Studentkår eller Lantmästarkåren gäller följande regler:

 • – Kårmedlem och stödmedlemmar till ASK eller LMK är berättigad att delta i storfester och pabbar anordnade av båda kårer. SLUSS-medlemmar som innehar KSNs gästleg har också tillträde. Vid storfestsittningar kan en vid anmälan dokumenterad inbjudan från en kårmedlem vid Alnarps studentkårer gälla för att ge tillträde till festen, men det gäller endast personer utan medlemskap i ASK, LMK eller SLUSS. Kårleg/SLUSS-leg ska alltid kunna uppvisas förutom för särskilt inbjudna personer. Stödmedlemskapet kan på förhand köpas genom en av de olika kårerna, dock inte i direkt anslutning till aktiviteten. Varje enskild individ ska ansvara för att ha vetskap om tillträdesvillkoren. Villkoren ska tydligt framgå via inbjudan/anmälan. Identitet skall alltid kunna styrkas med giltig legitimation.

 

 • – Ansvarig personal har rätt att neka och avvisa personer som är stökiga, för berusade eller på annat sätt förstör tillställningen.

 

 • – Personer som serverar alkohol på de olika tillställningarna ska vara nyktra.

 

 • – Ingen dryck får förekomma i DJ-båset.

 

 • – Alkohol får bara förtäras av personer över 18år.

 

 • – Anmälan som görs via hemsidan till storfester är bindande. Så snart en faktura bildats i systemet är man betalningsskyldig gentemot den kår som anordnar aktiviteten. Om förhinder uppstår, kontakta ansvarig på respektive kår för överenskommelse av eventuell återbetalning.

 

 • – Vid tillställningar ordnade av ASK eller LMK är det inte okej att ”planka” in. Eftersläpp och entré till pabb sker genom bemannad ingång. Om detta inte följs blir personen som brutit mot reglerna portad från kårernas tillställningar under kommande två storfester och aktiviteter där emellan.

 

 • – Vid tillställningar där ASK, LMK eller KSN har ett alkoholtillstånd är det ej tillåtet att ta med egen alkohol. Om detta inte följs blir personen som brutit mot reglerna portad från kårernas tillställningar under kommande två storfester och aktiviteter där emellan.

 

 • – Vid tillställningar ordnade av ASK eller LMK är bråk/slagsmål eller andra lagbrott så som trakasserier inte tillåtet. Om detta inträffar blir de inblandade portade från kårernas tillställningar under kommande två storfester och aktiviteter där emellan. Portning från aktiviteter bestäms av respektive kår som kårmedlem tillhör. För person som ej innehar kårmedlemskap ligger ansvaret på den arrangerande kåren. Konsekvenserna för den skyldige bestäms för varje enskilt fall.

 

 • – Pabbar och fester sker endast i de lokaler som är avsedda för detta. Alltså endast i de lokaler som kårernas festansvariga har låst upp och godkänt. Övrigt spring är inte tillåtet.

 

 • – Om man vid tillställning ordnad av ASK eller LMK vandaliserar eller förstör något (ex. inredning eller porslin) är man ersättningsskyldig till den personen föremålet tillhörde. Portning från aktiviteter bestäms av respektive kår som kårmedlem tillhör. För person som ej innehar kårmedlemskap åtligger ansvaret på den arrangerande kåren. Varje enskilt fall bestäms i beroende på grad av sabotage.

 

 • – ”Krigsbyten/kårlån” tagna från andra kårer är inte tillåtet och kommer att polisanmälas. Vederbörande blir även ersättningsskyldig för att återställa ”bytet” i samma skick som det togs. Detta innefattar ex. kemtvätt av flagga eller liknande.