Som ny i kåren kan det ibland vara svårt att hänga med i vad alla ord och förkortningar som används i kårsammanhang betyder. Här följer en ordlista som hjälp!

AFK – ASKs Festkommitté

ASK – Alnarps Studentkår, en av Alnarps två kårer, för alla Alnarps studenter förutom lantmästarna.

ASKet – medlem i ASK. ASKet blir du formellt under Småttingmiddagen i årkurs 1. Blir du medlem senare, eller missade småttingmiddagen, så blir du inte invigd i kåren men du kan givetvis ändå med stolthet kalla dig ASKet.

DU – Dendrologiska utskottet

Expen – ASKs kontor, som bemannas av ASKs styrelse. Hit kan du komma om du har frågor eller vill köpa medlemskap. Expen ligger i kårhuset.

FN – Fakultetsnämnden. Ordförande i ASKs styrelse representerar Alnarps studenter på FNs möten.

FU – Friluftsutskottet

IC – International Committee

KSN – Kårsamverkansnämnden. En styrelse som består av representanter från både ASK och LMK, och som bland annat ser till att kårhuset är i gott skick

LMK – Lantmästarkåren, den andra av Alnarps två kårer, enbart för lantmästarna

OU – Odlingsutskottet

PN – Programnämnden. Vice ordförande i ASKs styrelse representerar Alnarps studenter på PNs möten

SLUSS – SLUs Samlade Studentkårer. SLUSS-representanten i ASKs styrelse representerar Alnarps studenter i SLUSS styrelse

Småtting – ny student på Alnarp som ännu inte blivit invigd i kåren kallas för småtting under välkomstveckan. Steget från småtting till ASKet tas i samband med Småttingmiddagen.

Styrelsen – syftar oftast på ASKs styrelse, som sköter det fortlöpande administrativa arbetet i kåren och representerar alla Alnarps studenter i flera beslutsfattande instanser inom SLU.

TradU – Traditionsutskottet