Friluftsutskottet (FU) strävar efter att anordna sociala och äventyrliga aktiviteter för Alnarps studentkår. Vi håller bl.a. i vandringar längs Skåneleden, inomhusklättring och i grilldagar vid stranden. Kolla in kårkalendern eller vår facebooksida för att se vilka utflykter som är på gång.

Ordförande i utskottet är Ulrika Ebelin.