Vad gör kåren?

Alnarps studentkår (ASK) är den organisation som jobbar för att studenterna i Alnarp ska få en så bra studietid som bara möjligt! ASK har varit studenternas röst sedan 1997. Vi kvalitetssäkrar utbildningarna på campus Alnarp för ca 750 helårsstudenter samt ett antal deltidsstudenter och doktorander.

Vi har två huvudspår, studiebevakningen och det studiesociala.

Vår främsta uppgift är att studiebevaka genom programråden som finns för varje utbildning. Vi jobbar aktivt med studiebevakning för alla studenter på LTV-fakulteten i Alnarp. Med studiebevakning menas att vi kvalitetssäkrar utbildningarna, bevakar studenternas intressen och driver enskilda fall där studenter uppfattar att deras rättigheter blivit kränkta på ett eller annat sätt. Du som student kan alltid kontakta styrelsens vice ordförande på vice_ask@stud.slu.se när det gäller frågor kring din utbildning och rättigheter som student, eller någon i ditt programråd.

Det andra huvudspåret är det studiesociala. Med det studiesociala menas allt som har med ditt välmående som student att göra. Det studiesociala främjar vi främst genom att anordna aktiviteter utanför föreläsningstid genom våra utskott. De många och varierade utskotten står för de flesta sociala händelser och aktiviteter på Alnarp och ger studentlivet det där lilla extra.  Allt ifrån ett hjärtligt välkomnande av småttingkommittén under första veckan till att tackas av på examensceremonin när man lämnar Alnarp och allt däremellan.

Med studiesocialt menas även studentens generella välmående. Det är viktigt för oss att alla studenter mår bra under studietiden och därför har vi ett utvecklat samarbete med studenthälsa, mer info hittar du här: http://www.alnarpsstudentkar.se/studentlivet/rad-och-stod/. Har du frågor om sånt som rör det studiesociala, kontakta studiesocialt ansvarig: stud_ask@stud.slu.se

Vad händer under året?

[list type=”sign”]

 • Styrelsen ser till så att kåren fungerar
 • Råden studiebevakar för de olika programmen
 • Festkommittén fixar fester
 • Odlingsutskottet odlar
 • Dendrologiska utskottet fixar intressanta workshops och föreläsningar
 • Friluftsutskottet anordnar friluftsaktiviteter
 • Krokiutskottet målar
 • Tisdagsfiket bakar och bjuder på fika
 • Alnarpsbandet spelar instrument
 • Spexet spexar
 • TradU upprätthåller och utvecklar alla fantastiska traditioner
 • Och många fler gör mycket mer!

[/list]

Mer om ASKs alla utskott hittar du här: http://www.alnarpsstudentkar.se/studentlivet/utskott-och-befattningar/

Alnarps studentkår, din famn i mörkret och glädje i vardan’.