Småttingkommittén är ett utskott i kåren och består av en eller flera småttinggeneraler, som ansvarar för planeringen av småttingveckan. Kommittén består också av faddrar från de olika programmen på Alnarp. Mer info om småttingveckan 2019 kommer inom kort.