Studentrepresentanten i lärarförslagsnämnden är med och bestämmer vilka lärare som anställs vid SLU Alnarp.