Följande nomineringar har inkommit till decemberkårvalet:
Ordinarie val:
Ordförande Internationella kontakter: Johanna Spjuth
Ordförande för Boboz orkester: Johanna Spjuth
Bostadsgeneral: Vakant
Ordförande för Alnarpsspexet: Vakant
Vakanser sedan oktobermötet:
Kårstyrelsen:
Sekreterare: Emma Lundström
7:e ledamot (studiesocialt): Anneli Bartholdsson
Kassör: Vakant
Övriga:
Kårmarskalk (t.o.m. oktober 2013): Axel Kristerson
Småttinggeneral (t.o.m. december 2013): Vakant
Skattmästare (2 år fr.o.m. maj det år man väljs): Vakant
P6-samordnare (t.o.m. maj 2013): Vakant
Ordförande i fotoklubben (t.o.m. maj 2013): Vakant
Fyllnadsval:
Ordförande i Traditionsutskottet (t.o.m. mars 2013): Birgit Bjelkengren
/Valberedningen genom
Anna Wöhlecke
Valberedningssamordnare