Skanska anordnar varje år Skanska Sustainable Cities Challenge, en tävling som samlar in idéer från studenter om hur man kan göra städer mer hållbara. 2013 års tävling handlar om hur man skulle kunna skapa möten mellan människor som annars sällan möts i våra städer. Vinnaren får åka på en studieresa med Skanska till New York City och presentera sina idéer inför näringsliv och politiker på Skanskas Framtidsdagar. Deadline är den 7:e februari.

Läs mer om tävlingen här: http://skanskasustainablecities.se/