Kära småttingar! Se till att gå med i facebookgruppen: Småtting 2013 SLU Alnarp. Där kan du följa vad som händer under veckan och få de senaste uppdateringarna gällande skolstarten och aktiviteter. Där kan du även få kontakt med nya kursare och eventuellt få skjuts till skolan, allt är möjligt!