ASK  äger tillsammans med Ultuna studentkår (ULS) ett hus i Båstad som våra medlemmar får hyra till ett mycket förmånligt pris. Sommarveckorna 22-34 är populära, och vi vill ge alla chansen att få ta del av Arons hus. Därför anordnar ULS ett release-event 26/2 där dessa veckor lottas ut.

Intresserad av att vara med i utlottningen?

Anmäl dig till ASK’s sekreterare senast 25/2 kl. 24.00; sek_ask@stud.slu.se

För mer information om Arons hus, klicka här.

Lycka till!