Fakultetsnämnden har fattat beslut om LTV-fakultetens nya strategi, som finns att läsa här: https://internt.slu.se/sv/styrning-och-organisation/styrande-dokument-och-protokoll/strategier/
Nästa steg är att ta fram en strategisk handlingsplan, där fakultetsnämnden beslutar om specifika åtgärder för att på sikt uppnå strategimålen. Här kan ni som studenter lämna förslag och idéer till LTV-fakultetens strategiska handlingsplan fram till och med 3 oktober: https://internt.slu.se/strategi-ltv
Där hittar ni också mer information om processen för att ta fram handlingsplanen, såsom ett detaljerat kalendarium.
Fakulteten för Landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) är en av fyra fakulteter inom Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. LTV-fakulteten med bas i Alnarp ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena landskap och trädgård.