Processed with VSCOcam with f2 presetIdag samlades ett tjugotal representanter från Alnarps studentkårs programråd, utskott samt nuvarande och kommande styrelse för att diskutera ASK:s framtid. Med hjälp av två ledare från Studieförbundet Vuxenskolan diskuterade vi var kåren befinner sig idag och var vi vill vara om tre år; hur arbetar vi för att bli en så bra kår som möjligt?

Genomgående för dagen var den stolthet som finns av att tillhöra ASK, då vi står för gemenskap och öppenhet. Hos oss är alla välkomna! Fokus lades därför också naturligt på den värdegrund som kåren håller på att inrätta, och hur denna kan implementeras i kårens diverse aktiviteter.

En svårighet som diskuterades i omgångar är kommunikationen internt och externt – hur förmedlar vi allt som kåren gör på ett tillgängligt sätt? Idag är det många som inte vet vad kåren innebär och erbjuder, samt vilka förmåner som finns av att vara medlem. Inte minst behöver vi bli bättre att förmedla våra studiebevakningsresultat som våra programråd arbetar flitigt med.

Detta och mycket mer som diskuterades under workshopen idag väntar på att bli färdigställda. Tills den sammanfattningen kommer ut kan vi inget annat än att konstatera: nu har dialogen om hur vi kan bli en så bra kår som möjligt startat, och detta är bara början!