Ordinarie val

Bostadsgeneral
Fanbärare
Ceremonimästare
Sammankallande valberedningen (mandatperiod 6 månader)
Ordförande Alnarpskören – Malin Ydenius
Ordförande Alnarpsspexet
Ordförande Boboz orkester
Ordförande Internationella kontakter – Hanna Lundström
Ordförande Krokiutskottet – Elis Kummel Welter
Ordförande Odlingsutskottet – Astrid Laursen

Fyllnadsval

Kassör i kårens styrelse
Barmästare/inna Klubbmästeriet
Festmästare/inna Klubbmästeriet – Sara Pettersson
Ordförande Tring-rådet
Ordförande Doktorandrådet
Programrepresentatn Ling-rådet – Veronica Bermell
Programrepresentant Tring-rådet, design
Programrepresentant Tring-rådet, odling
Programrepresentant Doktorand-rådet
Kassör Ling-rådet – Emelie Lundgren
Kassör Tring-rådet – Siri Larsson
Kassör Doktorand-rådet
Kårmarskalk – Simon Hannus
Ordförande fotoklubben
Ordförande miljöutskottet
Ordförande P6
Representant för idrottsföreningen
Kårfotograf