Nu har du som student chansen att belöna din favoritlärare!

Har du haft en fantastisk föreläsare, en lärare som inspirerar bara med sin närvaro eller någon som du vill tacka för nogsamt slit? I så fall är det nu du ska passa på, att med ASK:s Pedagogiska pris belöna och tacka vederbörande! Efter idé och gåva av Mårten Carlsson, fd rektor på SLU och hedersmedlem i ASK, har vi den stora äran att få dela ut ett eget pedagogiskt vandringspris.

Välj en favoritlärare eller en stöttepelare i ditt liv som ASKet. Skriv sedan en motivering på max 10 rader och skicka till stud_ask@stud.slu.se. Givetvis kan du och dina kompisar göra en gemensam nominering. Kanske blir det din favorit som uppvaktas med ett glasäpple och ett fint diplom på examensceremonin i höst!

Ta en foundering under sommaren och skicka in din nominering innan terminsstart!

En kommitté bestående av prodekanus för grundutbildningarna, inspektor och styrelsemedlemmar från ASK kommer att granska motiveringarna och utifrån dem avgöra vinnaren.

__________________________________________________________________________________

Nedan ser du kriterierna för priset, men låt dig inte styras helt, se det som tanketips till motiveringen.

 

  1. Förmåga att stimulera studenternas intresse.
  2. Förmåga att nivåanpassa stoffet så att undervisningen tar sin utgångspunkt i studenternas tankestrukturer.
  3. Förmåga att skapa kontakt med studenterna och bidra till ett positivt inlärningsklimat.
  4. Förmåga att utveckla studenternas kritiska tänkande och kreativitet.
  5. Engagemang i och erfarenhet av undervisningsplanering och undervisningsadministration samt deltagande i nämnder, organ och arbetsgrupper som handlar om undervisning och utbildning.
  6. Förmåga och intresse av att vitalisera undervisningen och även entusiasmera kolleger till pedagogiskt nytänkande.
  7. Förmåga att genom undervisningen och examinationen styra studenterna till ett kunskapsinhämtande på integrerad och holistisk nivå.
  8. Förmåga att planera och genomföra undervisningen så att studenterna upplever en verklig delaktighet och ett reellt medbestämmande i undervisningen.
  9. Intresse för och satsningar på pedagogiskt utvecklingsarbete, pedagogiska och didaktiska projekt samt läromedelsframställning av såväl vetenskapligt som pedagogiskt god kvalitet.
  10. Förmåga att forskningsanknyta och internationalisera undervisningen. Läraren i fråga ska vara SLU-anställd samt inte fått pedagogiska priset något av de föregående fem åren (pristagarna de senast fem åren: Göran Birgersson, Patrick Bellan, Björn Salomon, Helena Karlén, Leif Andersson) För frågor kontakta gärna via stud_ask@stud.slu.se

__________________________________________________________________

Alnarps studentkårs pedagogical prize

Have you had an inspiring and encouraging professor or lecturer? Someone who always does a little extra for her/his students? Nominate your favorite professor to the student union’s (Alnarps studentkår -ASK) pedagogical prize! Write maximum 10 rows that motivates why you think this professor deserves the price and send it to stud_ask@stud.slu.se, and maybe it is your best teacher that gets rewarded and thanked with the glass-apple and diploma this year. We want your nomination before the start of next semester.

 

Do you have any questions, please contact me at stud_ask@stud.slu.se

ask_logo_100@2x