Hjärtligt välkomna till Oktoberkårmötet 2016!! (for English please scroll down)

Mötet kommer hållas i Myllan och från 16.15 kommer fika vara framdukat som man kan mumsa på under mötets gång. Efter mötet följer den traditionsenliga soppan i kårhuset som denna gång lagas utav LING-rådet. En middag du inte vill missa med trevliga möten, intressanta konversationer och härliga sånger!

Under kvällen kommer det även ske dop för alla dem som suttit på en post i ett år. Känner du någon som ska bli döpt nu i oktober? Glöm då inte att skicka in namnförslag med tre motiveringar till varför just den personen ska ha det namnet. Namnförslag med motiveringar ska skickas till tradu_ask@stud.slu.se.

Önskar du/ni skicka in en motion ska den skickas till vår sekreterare, sek_ask@stud.slu.se, senast tio vardagar innan mötet.

Är du intresserad av att söka en post? Nedan följer de poster som är aktuella inför valet. Har du ytterligare frågor får du gärna kontakta vår sekreterare, sek_ask@stud.slu.se. Ansökan till en post skickas till Johanna Lindgren, jaln0004@stud.slu.se, senaste den 21 oktober. Om inga anmälningar till en specifik post har kommit in till valberedningen finns en sista chans att söka posten direkt på oktoberkårmötet. Mandatperioden för samtliga poster är ett år (om inget annat anges). Mandatperioden för ordinarie val inleds 1 Januari 2016, medans fyllnadsval tillsätts direkt.

 

Ordinarie val (inleds 1 Januari 2017)

ASK-Styrelse

1.Ordförande

2.Vice ordförande

3.Sekreterare

4.Kassör

5.Registeransvarig

6.Informationsansvarig

7.Studiesocialtansvarig

8.SLUSS representant

AFK (ASK Festkommitté)

1.Barmästare/-inna

2.Festmästare/-inna

3.Finansmästare/-inna

4.Klubbmästare/-inna

5.Köksmästare/-inna

6.Lager- och transportgeneral

7.Musikgeneral

8.Propagandageneral

Programråd

Ordförande i programråd

1.LING Ordförande i Landskapsingenjörsrådet

2.LARK Ordförande i Landskapsarkitektsrådet

3.TRING Ordförande i Trädgårdsingenjörsrådet

4.HORT Ordförande i Hortonområdet

5.Doktorand Ordförande i Doktorandrådet

Programutskottsrepresentanter

1.LING Programutskottsrepresentant i Landskapsingenjörsrådet

2. LARK Programutskottsrepresentant i Landskapsarkitektsrådet

3.TRING Programutskottsrepresentant i Trädgårdsingenjörsrådet

4.HORT Programutskottsrepresentant i Hortonområdet

5.Doktorand Programutskottsrepresentant i Doktorandrådet

Kassörer i programråd

1.LING Kassör i Landskapsingenjörsrådet

2.LARK Kassör i Landskapsarkitektsrådet

3.TRING Kassör i Trädgårdsingenjörsrådet

4.HORT Kassör i Hortonområdet

5.Doktorand Kassör i Doktorandrådet

Övriga

1.Kårmarskalk

2.Småttinggeneral

Fyllnadsval (tillsätts direkt)

1.Kårfotograf

2.P6-samordnare

3.Ordförande för Fotoklubben

4.Sånganförare

5.Ordförande Tisdagsfiket

6.Kassör Tisdagsfiket

7.Ordförande för Filmklubben

8.Ordförande för Alnarpskören

9.Ordförande för Krokiutskottet

10.Programutskottsrepresentant för LING-rådet

Vi ses på mötet!

 

Welcome to the union meeting of October 2016 !!

There will be fika from 16:15 for you to enjoy during the meeting. After the meeting there will be soup in the Union House. It will be a fun dinner with nice conversation and great singing.

The term of office for all posts are one year (unless otherwise stated). The term of office for the General Elections begins 1st of January 2017, whereas the term of office for the by-elections begins Immediately. If you would like further information or would like to apply for a post, you can send an email to: jaln0004@stud.slu.se

General elections

1.Chairman/-woman in the Student Union Board (ASK)

2.Vice-chairman/-woman in the Student Union Board (ASK)

3.Treasurer in the Student Union Board (ASK)

4.Secretary in the Student Union Board (ASK)

5.SLUSS-representative in the Student Union Board (ASK)

6.In charge of registration in the Student Union Board (ASK)

7.In charge of communication in the Student Union Board (ASK)

8.Responsible for study social questions in the Student Union Board (ASK)

9.Club-master

10.Bar-master

11.Party-master

12.Kitchen-master

13.Transport-general

14.Finance-master

15.Propaganda-general

16.Music-general

17.Chairman/-woman in the Landscape engineers council

18.Chairman/-woman in the Landscape architects council

19.Chairman/-woman in the Horticulturists council

20.Chairman/-woman in the Garden engineers council

21.Chairman/-woman in the Doctorates council

22.Student representative in the Landscape engineers council, Landscape architects council, Horticulturists council, Garden engineers council, Doctorates council

23.Treasurer in the Landscape engineers council, Landscape architects council, Horticulturists council, Garden engineers council, Doctorates council

24.Union marshal

25.Minion- responsible

By-elections

1.Chairman/-woman in the Film club

2.Chairman/-woman in the Fika committee

3.Treasurer in the Fika committee

4.Chairman/-woman in P6

5.Chairman/-woman in the Photo club

6.Union fotografer

7.Song leader

8.Chairman/-woman in the Alnarp’s choir

9.Chairman/-woman in the Croqui committee

See you at the meeting!