VÄLKOMNA TILL ÅRETS SISTA STORKÅRMÖTE!
(Scroll down for english)

Under mötet kommer inkomna motioner och propostioner behandlas och styrelsen ska även berätta om vad som har hänt sedan senaste storkårmötet. Det kommer också hållas val, både ordniare och fyllnadsval. Efter mötet följer den traditionsenliga soppan i kårhuset som denna gång lagas utav TRING-rådet. En middag du inte vill missa!

Under kvällen kommer det även ske dop för alla de som suttit på en post i ett år. Känner du någon som ska bli döpt nu i oktober? Glöm då inte att skicka in namnförslag med tre motiveringar varför just den personen ska ha det namnet. Namnförslag med motiveringar ska skickas till tradu_ask@stud.slu.se.

Önskar du/ni skicka in en motion ska den skickas till sek_ask@stud.slu.se senast tio vardagar innan mötet.

Har du ytterligare frågor får du gärna kontakta sek_ask@stud.slu.se.

Är du intresserad av att söka en post? Nedan är det poster som är aktuella inför Decemberkårmötet. Ansökan till en post sker senast torsdagen den 1 december till Johanna Lindgren, jaln0004@stud.slu.se. Om inga ansökningar kommit in till valberedningen för en post går det att söka posten direkt på mötet. Mandatperioden för samtliga poster är, om inget annat anges, ett år. Mandatperioden för ordinarie val inleds 1 Januari 2016, medan fyllnadsval tillsätts direkt.

Ordinarie val
1.Bostadgeneral
2.Ceremonimästare
3.Fanbärare
4.Ordförande för Alnarpskören
5.Ordförande för Alnarpsspexet
6.Ordförande för Alnarps band
7.Ordförande för inspirationsutskottet
8.Ordförande för International Commitée
9.Ordförande för Krokiutskottet
10.Ordförande för Odlingsutskottet
11.Odlingsasvarig för Odlingsutskottet
12.Sammankallande för Valberedningen (mandatperiod 6 månader)

Fylladsval
AFK (ASKs Festkommitté)
1.Festmästare/-inna
2.Finansmästare/-inna
3.Klubbmästare/-inna
4.Köksmästare/-inna

Programråden
5.Ordförande i Landskapsingenjörsrådet
6.Ordförande i Doktorandrådet
7.Programutskottsrepresentant i Landskapsingenjörsrådet
8.Programutskottsrepresentant i Trädgårdsingenjörsrådet – Odling
9.Programutskottsrepresentant i Doktorandrådet
10.Kassör i Landskapsingenjörsrådet
11.Kassör i Doktorandrådet

Övriga val
12.P6-samordnare
13.Ordförande för Fotoklubben
14.Ordförande för Filmklubben
15.Ordförande Miljöutskottet

Welcome to the last union meeting of the semester!

The meeting will be held in Swedish. Before the meeting begins the tisdagsfik will provide us with some lovely fika. There will be elections, discussions and we will rewrite our bylaws. It is a perfect opportunity to gain insight in the union or make your voice heard. Everyone is welcome but in order to be eligible for a post or vote in the elections you have to be a member in Alnarp’s Student Union (and don’t forget to bring your membership card to the meeting).

After the meeting there will be ”union-soup” served by the Garden-engineer council in the Union house (Kårhuset).

The term of office for all posts are one year (unless otherwise stated). The term of office for general elections begins 1st of January 2016, whereas the term of office for by-elections begins immediately. If you would like further information or would like to apply for a post, send an email to: jaln0004@stud.slu.se

General elections:
1.In charge of accommodation
2.Flagman/-woman
3.Chairman/-woman in the Alnarp’s choir
4.Chairman/-woman in the Horseplay committee
5.Chairman/-woman in the Alnarp’s Band
6.Chairman/-woman in the Inspiration Committee
7.Chairman/-woman in the International Committee
8.Chairman/-woman in the Croqui committee
9.Chairman/-woman in the Cultivating committee
10.Responsible for culturing in the Cultivating committee
11.Conveyor of the nominating committee (6 month period)

By-elections:
1.Club-master
2.Party-master
3.Kitchen-master
4.Finance-master
5.Chairman/-woman in the Landscape engineers council
6.Chairman/-woman in the Doctorates council
7.Student representative in the Landscape engineers council, Garden engineers council, Doctorates council
8.Treasurer in the Landscape engineers council, Garden engineers council, Doctorates council
9.Chairman/-woman in the Film club
10.Chairman/-woman in P6
11.Chairman/-woman in the Photo club
12.Chairman/-woman in the Environmental Committee