Oktoberkårmöte 2017!

Mötet kommer äga rum den 17/10  kl. 16:30 i sal 107.

Tisdagsfiket serverar fika från 16.00.

Under oktoberkårmötet går vi genom inkomna motioner och röstar in till poster. Ni får insyn och information om kårens olika engagemang. Efter mötet följer den traditionsenliga soppan i kårhuset som denna gång lagas utav LING-rådet.

För att få rösta måste du vara medlem i kåren, så kom ihåg att ta med ditt kårleg!

Önskar du/ni skicka in en motion ska denna vara inskickad senast tio vardagar innan mötet, motioner skickas till, sek_ask@stud.slu.se .

Välkomna!

//

October unionmeeting 2017!

The meeting will take place on 17/10, 16:30 in sal 107.

Fika from Tisdagsfiket will be served from 16.00

During the meeting, we go through incoming motions and vote in to posts. You will get insight and information about the various engagements of the student union.
After the meeting there will be the traditional soup in the unionhouse, don’t miss it!

In order to vote, you must be a member of the union, so remember to bring your student unioncard!

If you wish to submit a motion, this must be submitted no later than ten working days before the meeting, sends your motions, sek_ask@stud.slu.se.

Welcome!