Vilka poster är det då som ni kan söka på OKTOBERKÅRMÖTET kanske ni undrar!?
Här nedanför följer det en lista med alla valbara poster!

Ordinarie val (inleds 1 januari 2018)

ASK-Styrelse
1. Ordförande
2. Vice ordförande
3. Sekreterare
4. Kassör
5. Registeransvarig
6. Informationsansvarig
7. Studiesocialt ansvarig
8. SLUSS-representant

AFK (ASK Festkommitté)
1. Barmästare/-inna
2. Festmästare/-inna
3. Finansmästare/-inna
4. Klubbmästare/-inna
5. Köksmästare/-inna
6. Lager- och transportgeneral
7. Musikgeneral
8. Propagandageneral

Programråd – Ordförande i programråd
1. LING Ordförande i Landskapsingenjörsrådet
2. LARK Ordförande i Landskapsarkitektsrådet
3. TRING Ordförande i Trädgårdsingenjörsrådet
4. HORT Ordförande i Hortonområdet
5. Doktorand Ordförande i Doktorandrådet

Programutskottsrepresentanter
1. LING Programutskottsrepresentant i Landskapsingenjörsrådet
2. LARK Programutskottsrepresentant i Landskapsarkitektsrådet
3. TRING-DESIGN Programutskottsrepresentant i Trädgårdsingenjörsrådet
4. TRING-ODLING Programutskottsrepresentant i Trädgårdsingenjörsrådet
5. HORT Programutskottsrepresentant i Hortonområdet
6. Doktorand Programutskottsrepresentant i Doktorandrådet

Kassörer i programråd
1. LING Kassör i Landskapsingenjörsrådet
2. LARK Kassör i Landskapsarkitektsrådet
3. TRING Kassör i Trädgårdsingenjörsrådet
4. HORT Kassör i Hortonområdet
5. Doktorand Kassör i Doktorandrådet

Övriga
1. Kårmarskalk
2. Småttinggeneral
3. Verksamhetsrevisor, för mandatperiod på två år
4. Studentrepresentant i lärarförslagsnämnden, för mandatperiod på två år

Fyllnadsval (tillsätts direkt, fram till mandatperiodens slut)
1. Sekreterare i ASK-Styrelse
2. Ordförande i LARK-rådet
3. Kassör i TRING-rådet
4. Representant för idrottsutskottet
5. P6 samordnare
6. Sånganförande
7. Ordförande fotoklubben
8. Ordförande tisdags-fiket
9. Kassör tisdags-fiket
10. Ordförande krokiutskottet
11. Ordförande MASK
12. Ordförande Alnarpsspexet
13. Programutskottsrepresentant för Doktorandrådet
14. Bostadsgeneral
15. Skattmästare
16. Ordförande i Dendrologiska utskottet

NOMINERINGAR skickar ni till Emilia Thuresson på emtn0002@stud.slu.se