Decemberkårmöte 2017!

English below!

Mötet kommer äga rum den 5/12 kl. 16:30 i Myllan.
Fika serveras från kl.16.00!

Under Decemberkårmötet går vi genom inkomna motioner och röstar in till nya poster. Ni får insyn i kårens olika engagemang och information om kårens arbete. Efter mötet följer den traditionsenliga soppan i kårhuset.

För att få rösta måste du vara medlem i kåren, så kom ihåg att ta med ditt kårleg!

Vill du söka till en post? Skicka din ansökan till Emilia Thuresson, emtn0002@stud.slu.se

Hoppas vi ses!

Sökbara poster:

Styrelsen:

1. Ordförande
2. Vice ordförande
3. Kassör
4. Sekreterare
5. SLUSS-representant
6. Register ansvarig
7. Studiesocialt ansvarig
8. Informationsansvarig

AFK:
1. Barmästare/inna
2. Köksmästare/inna
3. Lager/transportgeneral

LING-rådet:
1. Kassör
2. Programrådsrepresentant

LARK-rådet:
1. Ordförande
2. Kassör
3. Programrådsrepresentant
4. Kommunikatör

HORT-rådet:
1. Ordförande
2. Kassör
3. Programrådsrepresentant

TRING-rådet:
1. Ordförande
2. Kassör
3. Programrådsrepresentant-design
4. Programrådsrepresentant-odling

Dotorand-rådet:
1. Ordförande
2.Kassör
3. Programrådsrepresentant

Utskott:
1. Alnarpsbandet: ordförande
2. Dendrologiska utskottet: ordförande
3. Filmklubben: ordförande
4. Fridluftutskottet: ordförande
5. Fotoklubben: ordförande
6. International Comittee: ordförande
7. Alnarpsspexet: ordförande
8. Alnarpskören: ordförande
9. Miljöutskottet i ASK: ordförande
10. Tisdagsfiket: ordförande
11. Tisdagsfiket: kassör
12. P6: ordförande
13. Traditionsutskottet: ordförande
14. Odlingsutskottet: ordförande
15. Odlingsutskottet: odlingsansvarig
16. Krokiutskottet: ordförande

Befattningar:
1. Cermonimästare/inna
2. Sånganförare
3. Fanbärare 1
4. Fanbärare 2
5. Bostadsgeneral
6. Skattmästare
7. Sammankallande för valberedningen
8. Idrottsgeneral

KSN: ordförande (inval görs 11 december)

//

December union meeting 2017!

You’re here by invited to october union meeting which will take place 5/12 in Myllan, Agricum.

We will discuss and review motions, post descriptions and statutes.

After the meeting there will be served soup, which you definitely don’t want to miss!

If you’d like to vote during the meeting, remember to bring your membership card!

If you want to apply for a post in the studentunion, you need to send your application to Emilia Thuresson, emtn0002@stud.slu.se

Hope to see you all there!