Härmed välkomnar Alnarps studentkår samtliga medlemmar till majkårmöte! Mötet hålls den 8 maj kl. 16.30 i Plantan i Agricum, fika serveras från kl. 16.00. Efteråt bjuds det på den traditionsenliga soppan som denna gång tillagas av LING-rådet.

De frågor som kommer behandlas är framför allt bokslutet för 2018, ansvarsfrihet för styrelsen 2017, val till poster samt några ganska omfattande stadgeändringar. Dessutom kommer detta möte inbjuda till ännu mer direkt inflytande från er medlemmar i form av nya fråge- och diskussionspunkter där ni kan ta upp frågor som inte anmälts i förväg. Ett viktigt möte med andra ord!

Motioner måste vara sekreteraren till handa senast den 2 maj, och nomineringar till val ska vara inskickade till valberedaren senast den 4 maj. Vill du ha hjälp med att formulera din motion så är du välkommen att mejla sekreterare eller ordförande i styrelsen, alternativt besöka skrivarverkstaden i biblioteket.

Välkomna!

Ordförande: Thea Folke ordf_ask@stud.slu.se
Sekreterare: Linnea Sörman sek_ask@stud.slu.se
Valberedare: Viktor Westerlind viwd0001@stud.slu.se

SÖKBARA POSTER:

Ordinarie val – mandatperiod 1 juli 2018 – 30 juni 2019

TRING-rådet
Representant för Branschdag Trädgård
– har det övergripande ansvaret för Branschdagen gentemot kåren

Befattningar
Sånganförare
skriver sånghäften och tar ton till sångerna på sittningar. Går gratis på sittningar!
Sammankallande för valberedningen
har det övergripande ansvaret för valberedningen, som samlar in nomineringar till posterna inför kårmötet
Kårfotograf
fotograferar på kårens tillställningar, som sittningar, kårmöten och andra aktiviteter. Går gratis på sittningar!

Utskott
Representanter till Idrottsföreningen (2st)
representerar ASK i Idrottsföreningen, som består av både ASKeter och Lantmästare!
Representant till LRF Alnarp
representerar ASK i Lantbrukarnas Riksförbund Alnarp
Tisdagsfiket – ordförande
har det övergripande ansvaret för att Tisdagsfiket fungerar!
Tisdagsfiket – kassör
ansvarar för Tisdagsfikets ekonomi
Fotoklubben – ordförande
sammankallar fotoklubben, gillar du att fota så ta chansen att göra detta utskott till just det du vill!
P6 samordnare
informerar om sexuell hälsa tillsammans med studenthälsan Lund

Fyllnadsval – tillträder direkt efter mötet

Styrelsen – t.o.m. 31 dec 2018
Sekreterare
skriver protokoll och sköter all dokumentation i styrelsen
Studiesocialt ansvarig
studenternas skyddsombud, för studenternas talan i frågor som rör arbetsmiljö, hälsa, likabehandling och sociala aktiviteter på campus.
Registeransvarig
– 
har hand om medlemsregistret i kåren

LARK-rådet – t.o.m. 31 dec 2018
Programrepresentant
representerar LARK-programmet

Befattningar
Ceremonimästare – t.o.m. 31 dec 2018
planerar och håller i examensceremonin för att hylla våra examinander
Kårmarskalk – t.o.m. dec 2018
gör schema för sittningar, har det övergripande ansvaret under sittningen och äran att vara toastmaster
Studentrepresentant i lärarförslagsnämnden – t.o.m. dec 2019
för studenternas talan när nya lärare rekryteras
Bostadsgeneral – t.o.m. dec 2018
har möjligheten att påverka bostadssituationen för studenterna på campus

Utskott
ASK:s festkommitté – Barmästare/-inna – t.o.m.dec 2018
bestämmer dricka till sittningar och pabbar
Traditionsutskottet – ordförande – t.o.m. 30 juni 2019 (OBS! sökande måste ha kårnamn)
bevarar och utvecklar ASKs tarditioner. Ansvarar bl.a. för kårnamngivningen för alla som haft en post i kåren i minst ett år. 
Dendrologiska utskottet – ordförande – t.o.m. 30 juni 2019
anordnar föreläsningar och studiebesök för att lära sig mer om trädens fantastiska värld!
Filmutskottet – ordförande – t.o.m. 30 juni 2019
anordnar filmkvällar, gillar du film så ta chansen att göra detta utskott till just det du vill!
Miljöutskottet – ordförande – t.o.m. 30 juni 2019
anordnar föreläsningar, studiebesök och arbetar för miljön på och utanför campus. Brinner du för miljöfrågor så ta chansen att göra detta utskott till just det du vill!
Alnarpskören – ordförande – t.o.m. dec. 2018
sammankallar och leder kören, gillar du att sjunga så ta chansen att göra detta utskott till just det du vill!


Alnarp Student union hereby welcomes all members of the union to the may union meeting!

The meeting will be held on the 8 of may at 16.30, in ”Plantan” in Agricum. Coffee, sandwiches and sweets will be served from 16.00.

Important questions will be last years economy, elections for positions i the union and changes of the union statutes.

If you have any questions or want to raise a question at the meeting, don’t hesitate to contact the chairperson or secretary, at may the 4th at the latest. If you want to apply for a position in the union contact our nominating committee.

Chairperson: Thea Folke ordf_ask@stud.slu.se
Secretary: Linnea Sörman sek_ask@stud.slu.se
Nominating committee: Viktor Westerlind viwd0001@stud.slu.se