(English below)

Hej Alnarps studenter!

Detta är en inbjudan till oktoberkårmötet som kommer äga rum den 9:e oktober kl: 16.30 i Myllan, fika serveras från kl: 16.00. Efter mötet serveras den traditionsenliga soppan i kårhuset. Den här gången lagas den av LARK-rådet.

Genom att delta i oktoberkårmötet får du en chans att göra din röst hörd och få insyn i kårens verksamhet. Undrar ni vad vi arbetar med under året eller har några andra funderingar så är ni välkomna till mötet.

Det sista datumet för att skicka in motioner är den 25:e september, dessa skickas till sek_ask@stud.slu.se. Den 3:e oktober är sista dagen att nominera sig till poster, nomineringar skickas till val_ask@stud.slu.se. Namn på alla nominerade kommer anslås på ASKs infotavla i Alnarpsgården innan mötet!

OBS! För att få rösta och söka en post måste du vara medlem i kåren. Glöm inte att ta med kårleg.

Sammanfattning:
VAD: Oktoberkårmöte

DATUM: 9/10

TID: kl: 16.30, fika från kl: 16.00

VAR: Myllan, Agricum

Deadline: Motioner 25/9, skickas till sek_ask@stud.slu.se.

Deadline: Nominering till poster 3/10, skickas till val_ask@stud.slu.se.

 

Hello students of Alnarp!

This is an invitation to oktoberkårmötet which will take place October 9th 16.30 in Myllan, fika is served from 16.00. After the meeting the traditional soup will be served in the Union House. This time it is made by the LARK-council.

Participating in oktoberkårmötet will give you an opportunity to make your voice heard and gain insight into the Student Union. If you are wondering what we are working on during the year or have any other thoughts, you are welcome to join the meeting.

The last date to send in motions is September 25th, motions are sent to sek_ask@stud.slu.se. The 3rd of October is the last date to nominate for committees, nominations are sent to val_ask@stud.slu.se.
OBS! To be able to vote you have to be a member of the Student Union. Do not forget to bring your student Unioncard.

Summary:
WHAT: Oktoberkårmöte

WHEN: 9/10

TIME: 16.30, fika from 16.00

WHERE: Myllan, Agricum.

Deadline: Motions 25/9, send to sek_ask@stud.slu.se.

Deadline: Nominations to committees 3/10, send to val_ask@stud.slu.se.

 

Följande poster går att söka:

Fetmarkerade är av största vikt att de tillsätts under mötet!

Ordinarie val (period 1 januari – 31 december 2019):

Styrelsen: Ordförande
Styrelsen: Vice ordförande
Styrelsen: Sekreterare
Styrelsen: Kassör
Styrelsen: SLUSS-representant
Styrelsen: Studiesocialt ansvarig
Styrelsen: Registeransvarig
Styrelsen: Informationsansvarig

LING-rådet: Ordförande
LING-rådet: Kassör
LING-rådet: Program-representant
LING-rådet: Representant för Landskapsingenjörsdagen

LARK-rådet: Ordförande
LARK-rådet: Kassör
LARK-rådet: Programrepresentant
LARK-rådet: Kommunikatör
LARK-rådet: Representant för Landskapsarkitekturdagen

TRING-rådet: Ordförande
TRING-rådet: Kassör
TRING-rådet: Programrepresentant Odling
TRING-rådet: Programrepresentant Design

HORT-rådet: Ordförande
HORT-rådet: Kassör
HORT-rådet: Programrepresentant


Småttinggeneral
Ceremonimästare
Kårmarskalk
Sammankallande för valberedningen
Bostadsgeneral
Fanbärare  

AFK: Klubbmästare/-inna
AFK: Festmästare/-inna
AFK: Finansmästare/-inna
AFK: Barmästare/-inna
AFK: Köksmästare/-inna
AFK: Propagandageneral
AFK: Lager- och transportgeneral
AFK: Musikgeneral

International committee: Ordförande
KSN: Vice ordförande

Alnarpsbandet: Ordförande
Alnarpskören: Ordförande
Alnarpsspexet: Ordförande
Krokiutskottet: Ordförande
Odlingsutskottet: Ordförande
Odlingsutskottet: Odlings-ansvarig

Fyllnadsval:

Styrelsen: Sekreterare (t.o.m. dec 31)

LARK-rådet: Programrepresentant  (t.o.m. dec 31)
LARK-rådet: Kommunikatör (t.o.m. dec 31)
TRING-rådet: Ordförande  (t.o.m. dec 31)
AFK: Barmästare/-inna  (t.o.m. dec 31)
Alnarpskören: Ordförande  (t.o.m. dec 31)
Sammankallande för valberedningen (t.o.m. dec 31)
Kårmarskalk  (t.o.m. dec 31)
Bostadsgeneral  (t.o.m. dec 31)
Studentrepresentant i Lärarförslagsnämnden  (t.o.m. dec 31 2019)
Sånganförare (t.o.m. juni 30)
Traditionsutskottet: Ordförande (t.o.m. juni 30)
Filmklubben: Ordförande (t.o.m. juni 30)
Fotoklubben: Ordförande (t.o.m. juni 30)
Idrottsföreningen: representant (t.o.m. juni 30)
Idrottsföreningen: representant (t.o.m. juni 30)
P6: Ordförande (t.o.m. juni 30)
Tisdagsfiket: Kassör (t.o.m. juni 30)