Ditt framtida Campus Alnarp!

Just nu revideras Campusplan Alnarp i ett samverkansprojekt mellan SLU och Akademiska Hus. Syftet med en campusplan är att utreda hur en fysiska miljön, både utomhus och inomhus, kan utvecklas för att på bästa sätt stödja verksamheten. Den befintliga Campusplan Vision Alnarp lanserade 2012 och mycket har hänt sedan dess, och mycket kommer att hända i en nära framtid. En arbetsgrupp med representanter från ASK, LMK, SLU och Akademiska Hus jobbar just nu med att uppdatera det som fortfarande är relevant i den nu gällande planen och att fundera kring ytterligare två scenarier för utvecklingen av den fysiska miljön. Nu vill vi gärna prestera arbetet, så långt som vi har kommit, för er studenter på Campus Alnarp. Vårt mål är att skriva klart planen till den sista januari 2019 och att därefter remissa den för att slutligen i slutet av kvartal ett lansera den publikt för alla.

Vi hoppas att ni vill komma och diskutera utvecklingen tillsammans med oss!

Varmt välkomna!

Datum: 2018-12-05

Tid: 13:00-14:00 (eventuellt 30 min föredrag och 30 min diskussion)

Plats: Aulan