Torsdagen den 16 april klockan 16.30 kommer det hållas ett extra kårmöte via zoom. På grund av coronaviruset- covid19 ställdes Marskårmötet in och detta möte kommer figurera som ersättare. Mer information kommer publiceras i facebook- evenemanget ”Kårmöte!” Det är viktigt att samtliga som vill söka en post i kåren är närvarande på mötet eller har lämnad skriftlig anmälan till sekreteraren. Detta går bra att göra via mail på: sek_ask@stud.slu.se

On Thursday, April 16th at 4.30 pm, an additional meeting will be held via zoom. Due to the coronavirus et covid19, the March meeting was canceled and this meeting will figure as a replacement. It is important that everyone who wants to apply for a post in the union is present at the meeting or has given written notification to the secretary. This can be done via email at: sek_ask@stud.slu.se