cid:image002.jpg@01D837BA.04748720

For students writing their degree project during the academic year 2021/2022

Thesis Day 
 the day SLU honours your academic achievements!  

In English below

Thesis Day, dagen då SLU hedrar dina akademiska insatser och firar att du snart är klar med dina studier och blir SLU-alumn, infaller i år den 25 maj. 

På Thesis Day finns möjlighet att:

·         presentera ditt examensarbete för en bredare publik med din digitala poster

·         presentera muntligt inför publik i Alnarp eller Ultuna

·         tävla med din poster för vinna Global Sustainability Award – Hur räddar ditt ex-jobb världen? 

·         nätverka med alumner och branschrepresentanter 

·         fira!

Under våren anordnas olika föreläsningar och workshops för att hjälpa dig att skapa en poster. Det finns även informationstillfällen som kan vara värdefulla för tiden efter studierna.

Mer information: https://student.slu.se/en/studies/degree-projects/thesis-day/  

Anmäl dig senast 2 maj 2022 

Hälsningar, 

Projektgruppen för Thesis Day 

Dear SLU student,

Thesis Day, the day SLU honours your academic achievements and celebrate you becoming an SLU alumnus, will take place on 25 May. 

At Thesis Day you gave the opportunity to:

·         present your degree project for a broader audience with your digital poster

·         present orally in front of an audience at Alnarp or Ultuna

·         compete with your poster for the Global Sustainability Award – How does your degree project save the world? 

·         network with alumni and industry representatives 

·         celebrate!

Various seminars and workshops are offered to help you prepare your poster. There will also be other information sessions that will be useful for the time post graduation.

More information: https://student.slu.se/en/studies/degree-projects/thesis-day/  

Register by 2 May 2022 

Kind regards,, 

The Thesis Day project team