Vi vill att alla studenter på SLU ska må bra, men att känna stress och prestationsångest förekommer. Därför samarbetar SLU med Studenthälsan i Lund, dit du som mår dåligt kan vända dig.

Vad är Studenthälsan?
Studenthälsan är en grupp yrkeskunniga personer (kuratorer, sjuksköterskor, psykologer, psykiatriker och sjukgymnaster). De hjälper bland annat till med stress, sömnsvårigheter och tentaångest. Studenthälsan finns till för oss och behandlar saker som är studierelaterade. Självklart har dem tystnadsplikt.

Vem kontaktar man?
Vår professionella och kunniga kontaktperson heter Åsa Probert. Studenthälsan i Lund har sitt säte på Lunds Universitet, och därför är hon inte på Alnarp så ofta. Dock går det lika bra att besöka henne i Lund. För frågor och tidsbokning av samtal nås hon på:

Mail: asa.probert@studenthalsan.lu.se
Telefon: 046-222 43 85
http://www4.lu.se/o.o.i.s/5756

Ett exempel:
Sven känner oro och ohälsosam stress på grund av att något i skolan inte stämmer t.ex. ett kursmoment som sätter för höga krav/dålig studiemiljö. Då tar Sven kontakt med Åsa som hjälper till att lindra oron och stressen. Observera! I detta fall försvinner symptomen men orsaken till problemet är kvar. Det löses bäst genom att skriva välformulerade kursutvärderingar, prata med PUUM-representanten i ert programråd, eller ASK (Carl Eriksson för studiesociala frågor, stud_ask@stud.slu.se och Lovisa Gustafsson, vice_ask@stud.slu.se, för frågor kring studiebevakning och dina rättigheter som student). 

Mer info:
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan
http://www.alnarpsstudentkar.se/studentlivet/studenthalsan-och-studentprasterna/
http://www.alnarpsstudentkar.se/om-ask/vad-gor-ask/