Under den senaste tiden så har det uppmärksammats mycket i media om sexuella trakasserier, andra former av trakasserier och diskriminering. Detta gäller både arbetsplatser och olika former av utbildningsmiljöer. Vi i ASK jobbar aktivt och kontinuerligt för att vår värdegrund efterlevs och genomsyrar hela ASK:s arbete i alla sammanhang. Det är självklart för oss att ALLA skall känna sig välkomna till ASK oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ekonomisk och social bakgrund. Det ska inte heller förekomma någon kränkande särbehandling, trakasserier eller våld bland ASKs medlemmar. Vår värdegrund hittar du på vår hemsida, läs den gärna!

SLU:s rektor Peter Högberg gjorde nyligen ett inlägg på rektorsbloggen om hur SLU ställer sig i frågan om diskrimineringar och trakasserier, gå gärna in och läs den med!

Har du eller någon annan blivit utsatt för trakasserier eller diskriminering kan du vända dig till ASK:s studiesocialt ansvariga som kan ge stöd och hjälpa till med anmälan inom Alnarps studentkår, annan studentkår, till SLU:s Disciplinnämnd eller Polisen. Studiesocialt ansvarig kan även hjälpa till med stöd och kontakt till Studenthälsan, Studentprästerna eller Ungdomsmottagningen för samtalsterapeut.
Kontakta studiesocialt ansvarig i ASK:s via mejl: stud_ask@stud.slu.se

Rektorsbloggen hittar du här

ASK:s värdegrund hittar du här