ASK (Alnarps studentkår) och LMK (Lantmästarkåren) anordnar flera fester under året. KSN står för kårsamverkansnämnden och innebär är ASK och LMK anordnar festen tillsammans. Nedan följer en lista över dem. Mer information om festerna som ASK och KSN anordnar kommer när datumen för dem närmar sig i ASKs kårkalender.  

För mer information om festerna ASK:s festkommitté anordnar, spana in deras instagram @asks_festkommitte ! 

Fester och pabbar 2022 Våren:
Pabb ASK 10/2 

Lounge ASK (KSN)24/2 

Pabb LMK (KSN) 3/3 

Pabb LMK (KSN) 17/3

 Sprutor och hoppor LMK 26/3

 Pabb ASK (KSN) 7/4

 Pabb ASK (KSN) 21/4

 Vårbal LMK 30/4

Grill och bärs LMK (KSN) 5/5

 Pabb ASK 12/5

Grisen LMK 20/5