Glitterfesten är en sprakande glittrig sittning som äger rum precis då vintermörkret börjar lägga sig över Sverige, det vill säga någon gång i november varje år.  Det är enligt tradition en överlämningsfest mellan den gamla och den nya festkommittén, så förhoppningsvis kan ni förvänta er spex och lite tal!