Kontakta oss/Contact us

STYRELSEN/Union Board

Ordförande/Chairperson
Thea ‘OrdaGran’ Folke
ordf_ask@stud.slu.se

Vice Ordförande/Vice Chairperson
Hanna ‘Hannalanchier’ Holmberg
vice_ask@stud.slu.se

Kassör/Treasurer
Emma ‘KO SING’ Ingvarsson
kass_ask@stud.slu.se

Sekreterare/Secretary
Vakant
sek_ask@stud.slu.se

SLUSS-representant/SLUSS-representative
Linnéa Andersson
sluss_ask@stud.slu.se

Studiesocialt ansvarig och skyddsombud/Responsible for study social questions
Hanna Hörnell
stud_ask@stud.slu.se

Registeransvarig/Responsible for registration
Ingrid Björkman
reg_ask@stud.slu.se

Informationsansvarig/Responsible for information
Amanda Ivic
info_ask@stud.slu.se

PROGRAMRÅDEN/Programme Councils

HORT-rådet
Ordförande: Hanna Silwer
ordf_hort@stud.slu.se

LARK-rådet 
Ordförande: Evelina Bengtsson
ordf_lark@stud.slu.se

LING-rådet
Ordförande: Linnéa Andersson
ordf_ling@stud.slu.se

TRING-rådet 
Ordförande: vakant
ordf_tring@stud.slu.se

Doktorandrådet/PhD council
Ordförande: Sophie Brouwer
phdcouncil-ltv@slu.se

UTSKOTTEN/Committees

Alnarps Bandet
Martin Larsson
bo_ask@stud.slu.se

Alnarpskören
-vakant-
ak_ask@stud.slu.se

Alnarps Studentkårs Festkommitté
Josefine Bengtsson
km_ask@stud.slu.se

Alnarpsspexet
Millicent ‘Skogsmysed’ Skogsmyr
spex_ask@stud.slu.se

Dendrologiska Utskottet
Eric ‘Toppmurklan’ Sandelin
du_ask@stud.slu.se

Filmklubben
-vakant-
film_ask@stud.slu.se

Friluftsutskottet
Ulrika Ebelin
fu_ask@stud.slu.se

Fotoklubben
-vakant-

Idrottsföreningen
-vakant-
idrott_ask@stud.slu.se

International Committee
Victoria Sandberg
ik_ask@stud.slu.se

Krokiutskottet
Agnes Pettersson
ku_ask@stud.slu.se

Miljöutskottet
Helena Boden
mu_ask@stud.slu.se

Odlingsutskottet
Tor Lindh
ou_ask@stud.slu.se

P6
-vakant-

Tisdagsfiket
Helena Boden
fika_ask@stud.slu.se

Traditionsutskottet
Anna ‘Wiildräven’ von Heideken
tradu_ask@stud.slu.se

BEFATTNINGAR

Bostadsgeneral
-vakant-
bostadsgeneral_ask@stud.slu.se

Ceremonimästare/-inna
Lina Rantala
lila0014@stud.slu.se

Fanbärare
Lovisa Sjöstedt
lasj0003@stud.slu.se

Victoria Sandberg
visg0002@stud.slu.se

Kårfotograf
Victoria Sandberg
foto_ask@stud.slu.se

Kårmarskalk
-vakant-
karm_ask@stud.slu.se

Sammankallande för valberedningen
-vakant-
val_ask@stud.slu.se

Sånganförare
-vakant-

Småttinggeneral
Elias Gabrielsson
Herman Holmqvist
Ludvig Brorsson
smgen_ask@stud.slu.se

Studentrepresentant i Lärarförslagsnämnden
-vakant-

Alnarps Studentkår
Right Menu Icon
Top