ask_logo_100@2xlmk

Festpolicy

Kårsamverkansnämnden
Alnarps Studentkår och Lantmästarkåren
Reviderad 2023-24-04

_____________________________

Under storfester och pabbar anordnade av Alnarps Studentkår eller Lantmästarkåren gäller följande regler:

1 § Kårmedlemmar och gästmedlemmar till ASK eller LMK samt SLUSS-medlemmar är berättigade att delta i storfester och pabbar anordnade av båda kårer. Vid storfester kan en dokumenterad anmälan gälla för att ge tillträde till festen, även för personer utan medlemskap i ASK, LMK eller SLUSS. Utöver dessa ska resterande kunna visa upp bevis på medlemskap i ASK LMK eller SLUSS Gästmedlemskapet kan på förhand köpas genom en av kårerna, dock inte i direkt anslutning till aktiviteten. Varje enskild individ ska ansvara för att ha vetskap om tillträdesvillkoren det vill säga festpolicyn och värdegrund. Villkoren ska tydligt framgå för alla deltagande. Identitet skall alltid kunna styrkas med giltig legitimation.

2 §Ansvarig personal har rätt att neka och avvisa personer som är stökiga, för berusade, misstänkt påverkade av narkotikaklassade preparat eller på annat sätt förstör tillställningen. Ansvarig personal har även rätt att neka och avvisa personer som vägrar att visa innehåll i väskor, jackor eller liknande.

3 § Personer som serverar alkohol på de olika tillställningarna ska vara nyktra och ska neka personer som anses för berusade eller uppträder otrevligt mot serveringspersonal.

5 § Uppträder personer otrevligt eller är för berusade så kan detta leda till varning och avstängning i enlighet med 15 §. Diskussion och beslut tas alltid i nyktert tillstånd.

6 § Användning av förbjudna narkotikaklassade preparat är inte tillåtet.

7 § Ingen dryck får förekomma i DJ-båset.

8 §Alkohol får bara förtäras av personer över 18 år.

9 §Anmälan som görs via hemsidan till storfester är bindande. Så snart en faktura bildats i systemet är man betalningsskyldig gentemot den kår som anordnar aktiviteten. Om förhinder uppstår, kontakta ansvarig på respektive kår för överenskommelse av eventuell återbetalning.

9 § Vid tillställningar anordnade av ASK eller LMK är det inte okej att ”planka” in. Eftersläpp och entré till pabb sker genom bemannad ingång.

10 § Vid tillställningar där ASK, LMK eller KSN har ett alkoholtillstånd är det ej tillåtet att ta med egen alkohol. Det är ej heller tillåtet att medta köpt alkohol utanför de angivna lokalerna. Medtagen alkohol kan komma att beslagtas om denna tas med in i den angivna lokalen,

§11 Vid tillställningar anordnade av ASK eller LMK är bråk/slagsmål eller andra lagbrott såsom trakasserier inte tillåtet.

§12 Pabbar och fester sker endast i de lokaler som är avsedda för detta, alltså endast i de lokaler som kårernas festansvariga har låst upp och godkänt.

§13 Om man vid tillställning anordnad av ASK eller LMK vandaliserar eller förstör något (ex. inredning eller porslin) är man ersättningsskyldig till den personen föremålet tillhörde.

§14 ”Krigsbyten/kårlån” tagna från andra kårer är inte tillåtet och vid detta kan det komma att bli konsekvenser så som polisanmälan. Vederbörande blir även ersättningsskyldig för att återställa ”bytet” i samma skick som det togs.

§15 Vid anmälan till evenemang behandlas personuppgifter som samlats in i enlighet med GDPR och sparas till dess att evenemanget är avslutat.

§16 Om reglerna i denna policy inte följs kan varning eller avstängning från kårens tillställningar förekomma. Avstängning från aktiviteter bestäms av respektive kår som kårmedlemmen tillhör. För person som ej innehar kårmedlemskap ligger ansvaret på den arrangerande kåren. Konsekvenserna för den skyldige bestäms för varje enskilt fall. Varje enskilt fall utvärderas och bedöms utifrån den specifika situationen. Vid konsekvenser så som varning eller avstängning ska ASK och LMK samverka för bästa möjliga utfall.